Projecte EMPRENDEVIRUS

Projecte EMPRENDEVIRUS

La Federació Espanyola de Biotecnòlegs (FEBiotec) i el Grup Hespèrides Biotech SL han posat en marxa un nou projecte educatiu per a l’alumnat de segon de Batxillerat, Emprendevirus Humà: injectant el gen de l’emprenedor, que ha estat finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i el Ministeri de Ciència i Innovació. Després de l’èxit del projecte educatiu del curs passat, Biotechnofarm en el qual va participar el nostre centre, volem animar-vos a participar. Una gran oportunitat per als nostres alumnes!
De moment podeu anar visitant la web www.emprendevirus.es on trobareu tot tipus d’informació sobre el projecte, els seus terminis d’inscripció i realització. El termini d’inscripció s’iniciarà el proper dilluns 22 de novembre.

La Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec) y el Grupo Hespérides Biotech SL han puesto en marcha un nuevo proyecto educativo para el alumnado de segundo de Bachillerato, Emprendevirus Humano: inyectando el gen del emprendedor, que ha sido financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Tras el éxito del proyecto educativo del curso pasado, Biotechnofarm en el que participó nuestro centro, queremos animaros a participar. Una gran oportunidad para nuestros alumnos!
De momento podéis ir visitando la web www.emprendevirus.es donde encontraréis todo tipo de información sobre el proyecto, sus plazos de inscripción y realización. El plazo de inscripción se iniciará el próximo lunes 22 de noviembre.

Malalties infeccioses

La web stublogs.com presenta  una aplicació anomenada “Acércate a la Ciencia: enfermedades emergentes”, que ha estat publicada pel “Instituto de Tecnologías Educativas” del Ministeri d’Educació, i realitzada per un equip de professionals de l’empresa Ambientech
Es tracta d’un material molt complet i molt útil per poder entendre el tema de les malalties infeccioses. La web desenvolupa uns continguts educatius sobre l’atac víric o bacterià al cos humà, l’actuació del sistema immunitari enfront dels microbis, la transmissió de les malalties infeccioses, els mecanismes d’acció de les vacunes, etc. També hi  trobareu un glossari dels diferents 
termes científics i mèdics relacionats amb aquestes malalties.
ambientech ite

Quines notes de selectivitat !!!!

Per finalitzar aquest curs, volia aprofitar l’avinentesa per  felicitar els meus alumnes de biologia pels magnífics resultats que han obtingut en la selectivitat.
11 alumnes. 1 únic suspés i 9 alumnes presentats a les PAU. Globalment han tret una nota mitjana espectacular (8,2)  pràcticament un punt més que la mitjana de les notes final del centre (7,28). Tots 9 han aprovat i amb quines notes: 9,71   9,41   9,2    8,78   8,75    8,64   7,05   6,83   i 5,33. 
Enhorabona a tothom i esperem que pugueu estudiar la carrera que més us agrade!

Singulars: un programa de la TV3

Enrique Cerdá és catedràtic de Genètica de la Universitat de Sevilla, enginyer agrònom i doctor en Biologia per la Universitat de Stanford. Va estudiar a Alemanya amb el biòleg Max Delbrück, premi Nobel de Medicina i considerat un dels pioners de la biologia molecular.Acontinuació teniu un video prou interessant de la seua aparició al programa de TV3 “Singulars

Hem estat capaços de crear un ésser viu?

En aquest darrer dia de classe de Biologia hem tingut l’oportunitat de’assabentar-nos de la creació d’una  cèl·lula sintètica per part de científics americans. Cal prendre’s la notícia amb tranquil·litat i tal com comenta Carl Zimmer caldria raonar si la introducció d’un genoma artificial en una cèl·lula és realment crear vida nova.

Hem estat capaços de crear un ésser viu?

En aquest darrer dia de classe de Biologia hem tingut l’oportunitat de’assabentar-nos de la creació d’una  cèl·lula sintètica per part de científics americans. Cal prendre’s la notícia amb tranquil·litat i tal com comenta Carl Zimmer caldria raonar si la introducció d’un genoma artificial en una cèl·lula és realment crear vida nova.